درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> تماس با رنگارنگ

تماس با رنگارنگ


آدرس
  اصفهان,بزرگراه خیام,روبه روی میرزا طاهر,ساختمان تندیس,واحد 1,گروه نرم افزاری رنگارنگ
ایمیل
info@rangarang-group.com
تلفن
031-32401280 
031-32401334

تلگرام گروه نرم افزاری رنگارنگ    تلگرام گروه نرم افزاری رنگارنگ    اینستاگرام گروه نرم افزاری رنگارنگ    linkedin.com     facebook رنگارنگ

ماژول افست

صدور فاکتور، ایجاد پروفایل مشتری، تعیین حد اعتبار برای مشتری، کنترل ضایعات و کنترل راند مان کاری کارکنان چاپخانه برخی از امکانات موجود در نرم افزار رن ...