درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

کالر آیدی چیست؟

یکی از مواردی که در یک مکالمه تلفنی قبل از برقراری ارتباط اهمیت دارد، پی بردن به هویت تماس گیرنده است. کالر آیدی دستگاهی است که از یک طرف به چندین خط تلفن و از طرف دیگر به کامپیوتر، از طریق کابل و یا USB متصل می شود.
هنگامی که تماس با یکی از خطوط متصل به کالر آیدی برقرار شود، پس از به صدا در آمدن اولین زنگ، شماره تماس شخص و یا نام ثبت شده مشتری و اطلاعاتی نظیر پیش فاکتور، معین حساب و صفحه مدیریت سفارشات شخص بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است. با انتخاب یکی از سه گزینه درج شده در پایین صفحه امکان مشاهده اطلاعات بیشتر از شخص تماس گیرنده وجود دارد. 

*در صورت انتخاب گزینه پیش فاکتور، امکان بررسی آخرین قیمت توافق شده با مشتری، شماره فاکتور و تاریخ سفارش نمایش داده می شود.
*با انتخاب گزینه معین حساب، میزان مانده حساب شخص، بدهکاری و یا بستانکاری مشتری قابل مشاهده است.
*با انتخاب گزینه مدیریت سفارشات می توانید آخرین وضعیت سفارش مشتری را با سرعت بیشتر مشاهده و اعلام نمایید.


فواید استفاده ار کالر آیدی رنگارنگ:

-پی بردن به هویت تماس گیرنده در هنگام تماس
-ثبت تماس ها و پیگیری آسان آن ها
-پیگیری تماس های از دست رفته مشتری
-امکان مشاهده اطلاعات شخص تماس گیرنده در هنگام تماس
-مشاهده آخرین وضعیت سفارش شخص تماس گیرنده با سرعت بیشتر
-مشاهده و بررسی میزان بدهکاری و بستانکاری مشتری در هنگام تماس
-مشاهده و بررسی آخرین قیمت توافق شده با مشتری

افزونه کالر آیدی رنگارنگ، راهکاری سریع و آسان برای پیگیری وضعیت سفارشات!