درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> نظر مشتری رنگارنگ آقای ایزدی-تهران

نظر مشتری رنگارنگ آقای ایزدی-تهران

نظر آقای ایزدی مدیر چاپخانه ای در تهران در مورد نرم افزار حسابداری چاپخانه رنگارنگ: حدود سه سال است که از نرم افزار رنگارنگ در مجموعه خود استفاده میکنم.اساسی ترین مشکلات نظیر ورودی انبار،خروجی و محاسبه هزینه را حل کرده است.امیدوارم شما دوستان هم بتوانید از این امکانات استفاده کنید.