درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> آقای مصطفی آرین مدیر چاپ برگ سبز

آقای مصطفی آرین مدیر چاپ برگ سبز

نظر مدیر چاپ برگ سبز در مورد نرم افزار حسابداری چاپخانه رنگارنگ: یک سال هست که با رنگارنگ آشنا شدیم و از نرم افزار استفاده میکنیم که در بخش طراحی،چاپ و خدمات پس از چاپ به ما خیلی کمک می کند.در بخش مالی هم خیلی از نیازهای ما را بر طرف کرده است.