درخواست با موفقیت ارسال شد .
در ارسال خطایی رخ داده دوباره تلاش کنید .

تـــماس بــــا رنـــگارنـــگ

گروه نرم افزاری رنگارنگ >> نظر آقای عماد خوشخو،چاپ عماد سنندج

نظر آقای عماد خوشخو،چاپ عماد سنندج

نظر آقای عماد خوشخو،چاپ عماد سنندج در مورد نرم افزار حسابداری چاپخانه رنگارنگ: یک سال است که از نرم افزار رنگارنگ استفاده میکنم.در پاسخگویی به مشتریان و حسابداری خیلی خیلی به ما کمک کرده است.سرعت عمل ما را شاید ده برابر بیشتر کرده است.بخاطر تعدد مشتریان حسابداری مشتریان خیلی سخت است که نرم افزار رنگارنگ این کار را راحت کرده است.